2024 Platinum

Ava Robbennolt
24
Ava
Robbennolt
Pos:G
Ht/Wt:/
Yr:9th

Player Info

Inspiration: My sister

Favorite Player: Kobe Bryant

Twitter: @avarobby2025

Instagram: ava.robbennolt